Dotacja z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności wskutek epidemii Covid-19. 100% wkładu Funduszy Europejskich.

 

Beneficjent: BLS Krzysztof Wyszomirski

www.mapadotacji.gov.pl.